Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 


Galeria


 

Badania naukowe


Zesół badawczy Pro-Inwestu tworzą eksperci z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii, ekonometrii, rynku pracy, prawa i marketingu. Wysoką jakość prowadzonych analiz gwaranuje współpracujący z nami zespół statystyków i informatyków.

Oferujemy szeroki wachlarz usług badawczych, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik. Metody i narzędzia badawcze wykorzystywane przez nas w praktyce są dostosowane do potrzeb i możliwości klienta.


Prowadzimy analizy badawcze w obszarach:

 • osób indywidualnych – badań społecznych, klientów i konsumentów;
 • korporacyjnym - podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw i instytucji;
 • handlu i usług - placówek i kanałów dystrybucji;


Oferujemy badania w pełnym zakresie, w tym:


Badania ze źródeł pierwotnych:

 • badania ilościowe – dostarczające mierzalnych informacji pozwalajacych na odniesienie wyników do całej badanej populacji.
  Wykonujemy między innymi: indywidualne wywiady kwestionariuszowe, wywiady telefoniczne, ankiety audytoryjne, copy tests (pre, between i posttest), ankiety pocztowe, ankiety prasowe, wywiady w domu klienta (in-home test).

 

 • badania jakościowe – skoncentrowane na jakościowym opisie rzeczywistości, pozwalajace zrozumieć zachowania podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych; Wykonujemy między innymi: pogłębione wywiady indywidualne (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), eksperymenty i obserwacje, techniki symulacyjne, badania sędziów kompetentnych

 

Badania ze źródeł wtórnych (desk research) – polegające na zbieraniu i analizie danych z GUS, instytucji i organizacji branżowych, instytutów naukowych agencji rządowych także danych niepublikowanych i pochodzących z trudnodostępnych źródeł.


Zespół badawczy Pro-Inwest:

 • zapewnia kompleksową realizację zadań w perspektywach: socjologicznej, psychologicznej, ekonomicznej i prawnej
 • oferuje realizację badań w pełnym cyklu badawczym (od projektu do raportu końcowego)  
 • wykonuje badania jednorazowe (ad hoc) lub powtarzalne w formie okresowego monitoringu analizowanych zjawisk i grup społecznych (na próbach reprezentatywnych i celowych)
 • realizuje badania na obszarze całego kraju bądź w wybranych regionach
 • posiada profesjonalną kadrę ankieterów 
 • sporządza raporty i pogłębione analizy z badań 


Pro-Inwest przyjmuje także do realizacji częściowe wykonanie badań, w tym :

 • przygotowanie koncepcji badawczych,
 • opracowanie projektu kwestionariusza wywiadu,
 • opracowanie projektu kwestionariusza ankiety,
 • stworzenie scenariusza do Focus Group Interwiev i wywiadów pogłębionych,
 • dobór prób do badania,
 • przeprowadzenie badań pilotażowych,
 • realizację badań terenowych,
 • kodowanie ankiet i wczytywanie danych do komputerowej bazy danych,
 • przetwarzanie danych i analizy statystyczne,
 • prowadzenie profesjonalnych szkoleń ankieterów


Sposób realizacji projektów badawczych jest każdorazowo uzgadniany z klientem; jest dostosowywany do jego indywidualnych potrzeb i specyfiki badania. Ostatecznym efektem badań jest kompleksowy raport zawierający szczegółowy opis, analizę i interpretację wyników wraz z graficzną ilustracją wyników. Przygotowywane są również prezentacje wyników w programie Power Point. Analizy badawcze wykonywane są w oparciu o najnowszą wersję komputerowego programu ststystycznego STATISTICA.