Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 


Galeria


 

Doradztwo zawodowe


Doradztwo zawodowe to dla nas proces, w którym nasi doradcy zawodowi pomagają klientom lepiej zrozumieć siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić im realistyczny wybór, zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Oferujemy doradztwo zawodowe dla:

 

 • osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • dzieci, młodzieży i studentów
 • osób pracujących zmieniejących miejsce zatrudnienia
 • osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą

 

Doradcy zawodowi zajmują się badaniem i kształtowaniem potencjału klienta, jego silnymi i słabymi stronami. Pomagają klientowi w zrozumieniu fizycznych, umysłowych, emocjonalnych procesów rozwoju, jakim podlega jednostka. Doradztwo ma na celu również wykorzystanie istniejących na rynku środków finansowych i pozafinansowych, instytucji pomocowych, szkoleń i wreszcie możliwości zatrudnienia, z korzyścią dla klienta.

 

Nasze cele to:

 

 • rozpoznanie istniejących trudności;
 • podejmowanie odpowiednio skutecznych decyzji;
 • wybór odpowiedniego rodzaju pracy lub zadań rozwojowych;

 

Oferujemy:

 

 • Doradztwo indywidualne - prowadzenie rozmów doradczych
 • Doradztwo grupowe oparte na elementach Klubów Pracy
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Dokonywanie oceny zawodowej (przeprowadzenie badań psychologicznych i oceny umiejętności)
 • Dokonywanie analizy rynku pracy
 • Dokonywanie analizy stanowisk pracy
 • Tworzenie i wprowadzanie w życie projektów zawodowych (Indywidualny Projekt Zawodowy)
 • Kształtowanie umiejętności z zakresu asertywności, negocjacji, komunikacji społecznej, twórczego myślenia oraz zasad marketingu.

 

Działalność doradcza firmy Pro-Inwest obejmuje swym zasięgiem również:

 

 • Specjalistyczne doradztwo z zakresu Public Relations (zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne)
 • Pomoc w przygotowaniu strategii i odpowiednich narzędzi rozwiązywania sytuacji kryzysowych
 • Bezpośrednią interwencję zaangażowanych w rozwiązywanie problemów ekspertów i konsultantów.