Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 


Galeria


 

Kursy i szkolenia


Nasze szkolenia są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb klientów zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. W przypadku szkoleń adresowanych do przedsiębiorstw staramy się by były one skuteczną i konkretną odpowiedzią na pojawiające się w firmie wątpliwości, problemy i niejasności dotyczące wybranych dziedzin funkcjonowania organizacji. Program realizowanych szkoleń konsultujemy z osobami odpowiedzialnymi za rozwój zasobów ludzkich w firmie.   

 

W naszej ofercie są szkolenia :

  • Treningi i warsztaty umiejętności miękkich
  • Kursy zawodowe i kwalifikacyjne
  • Zajęcia integracyjne.

 

Dla Firm uczestniczących w szkoleniach istnieje możliwość konsultacji i korzystania z pomocy ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów istniejących w  firmie oraz praktycznego wdrażania wiedzy uzyskanej w trakcie szkoleń.

 

Treningi i warsztaty umiejętności miękkichoferujemy m.in. z zakresu:

 

Zarządzania zasobami ludzkimi:

·       Team Building- Budowanie zespołów synergicznych

·       Lider i grupa

·       Rekrutacja i Selekcja personelu

·       Opracowanie i wdrażanie Systemów Motywacyjnych

·       Systemy Ocen Pracowniczych

·       Rozwój kariery

·       Negocjacje

·       Efektywne zarządzanie ludźmi

·       Ocena potrzeb szkoleniowych

·       Outplacement- zwolnienia monitorowane

·       Poradnictwo zawodowe

 

Zarządzanie Firmą

·       Warsztat pisania wniosków o dotacje UE

·       Zarządzanie czasem

·       Zarządzanie logistyczne

·       Warsztaty zarządzania konfliktem

·       Nowoczesne zarządzanie w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

·       Kreowanie kultury firmy

·       Warsztat trenera i konsultanta

·       Prowadzenie zebrań i meetingów biznesowych

·       Psychologia w pracy menedżera

·       Skuteczne zarządzanie zasobami

·       Wdrażanie zmian

 

Zarządzanie sobą:

·       Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

·       Warsztaty umiejętności kierowniczych

·       Trening komunikacji interpersonalnej

·       „Jak zostać ptakiem i nie dać się wypchać” - kurs twórczości i kreatywności

·       Kurs mindmapingu, mnemotechnik i rozwijania pamięci

·       Techniki wywierania wpływu w kontaktach międzyludzkich

·       Asertywność w pracy menedżera

·       Trening radzenia sobie ze stresem

·       Trening radzenia sobie ze złością

·       Psychologiczne wyznaczniki sukcesu

 

Sprzedaż i marketing:

·       Profesjonalny warsztat handlowca

·       Akademia sprzedaży

·       Negocjacje i techniki sprzedaży

·       Techniki wpływu społecznego

·       Zarządzanie marketingiem i promocją

·       Planowanie kampanii reklamowej, wizerunek produktu

·       Merchandising

·       Profesjonalna obsługa klienta

·       Zaawansowany trening umiejętności psychologicznych w kontakcie z klientem indywidualnym i zbiorowym

·       Interwencja kryzysowa i relacja z trudnym klientem

·       Podręcznik ankietera

 

Kursy kwalifikacyjne i zawodowe proponujemy m.in. z zakresu:

 

Obsługi komputera:

·       Podstawy obsługi komputera

·       Grafika komputerowa

·       Grafika komputerowa oraz projektowanie stron WWW

·       Administrator sieci komputerowej

·       Komputerowa edycja i skład tekstu

 

Obsługi biura:

·       Pracownik administracyjno – biurowy

·       Obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych

·       Obsługa biura z wykorzystaniem komputerowych baz danych

·       Profesjonalna sekretarka

·       Asystent menedżera

·       Asystent dyrektora

·       Język angielski w biurze

 

Księgowości:

·       Podstawy księgowości

·       Książka przychodów i rozchodów

·       Księgowość wspomagana komputerem

·       Prawo podatkowe

 

Kadr i płac:

·       Kadry i płace

·       Obsługa programu „Płatnik”

·       Prawo pracy

·       Specjalista ds. rekrutacji

·       Specjalista HR

 

Handlu i usług:

·       Kasy fiskalne i fakturowanie wspomagane systemami informatycznymi

·       Profesjonalny sprzedawca handlu detalicznego

·       Przedstawiciel handlowy

·       Fryzjer

·       Bukieciarka – florystyka

·       Ankieter – telemarketer

·       Profesjonalne sprzątanie z obsługą maszyn sprzątających

·       Opiekun terenów zielonych

·       Profesjonalna stylizacja paznokci

·       Kursy kosmetyczne

 

Zarządzania i marketingu:

·       Nowoczesne zarządzanie we współczesnej firmie

·       Zarządzanie logistyczne

·       Zarządzanie jakością

·       Zarządzanie czasem

·       Zarządzanie projektem

·       Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

·       Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

·       Marketing

·       Negocjacje w biznesie

 

Usług opiekuńczych:

·       Opiekun osób chorych

·       Opiekun osób starszych

·       Opiekun osób niepełnosprawnych

·       Opiekun dzieci

 

Rozwoju przedsiębiorczości:

·       ABC przedsiębiorczości

·       Zakładanie własnej firmy

·       Wykorzystanie komputera w małych i średnich firmach

·       Agrobiznes i pozyskiwanie funduszy z UE

·       Polskie firmy na rynku europejskim, finansowanie działalności ze środków UE

·       Prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej

 

Istnieje możliwość tworzenia, na życzenie klienta, szkoleń wielomodułowych oraz połączonych z nauką języków obcych na różnych poziomach zaawansowania.

 

Zajęcia  integracyjne:

Polecamy szkolenia outdoorowe (terenowe) i team buildingowe (budowanie zespołu) jako niezastąpione treningi integracyjne, wyłaniające liderów, uczące współdziałania w grupie, podejmowania decyzji w warunkach stresu, sztuki negocjacjii przełamywania barier lękowych. Oferujemy przeprowadzenie jedno- lub kilkudniowych treningów w atrakcyjnych miejscach na terenie Polski i za granicą. Treningi odbywają się w terenie o różnej skali trudności; wymagają od uczestników podejmowania grupowych decyzji, pokonywania strachu i wspierania się w działaniach zespołowych.

 

Rodzaje zadań, które proponujemy jako dodatkowe atrakcje to m.in.:

·       Jazda samochodami terenowymi offroad

·       Quady

·       Zadania linowo-wspinaczkowe

·       Gry paintballowe

·       Zadania strzeleckie

·       Konkurencje sprawnościowe

·       Zadania specjalistyczne tj.: loty motolotnią  lub paralotnią, wioska indiańska, skoki ze spadochronem, skoki na bungee.