Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 


Galeria


 

Outplacement


Outplacement to program, którego podstawowym celem jest łagodzenie negatywnych skutków jakie niesie ze sobą restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach i związane z nią zwolnienia pracowników.

Efektem sprawnie przeprowadzonego programu outplacementu jest znalezienie nowych miejsc zatrudnienia przez uczestników programu.

 

Kompleksowa pomoc dla pracowników zwalnianych obejmuje swym zakresem m.in:

 • przekwalifikowanie, uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • zindywidualizowane usługi doradztwa zawodowego,
 • pomoc psychologiczną,
 • zindywidualizowane usługi poradnictwa biznesowego dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą,
 • pośrednictwo pracy mające na celu znalezienie odpowiednich ofert pracy oraz tzw. kojarzenie zwalnianych pracowników z nowymi pracodawcami.

 

Prowadzimy kilka rodzajów programów outplacementu, które powszechnie systematyzuje się ze względu na cztery kryteria:

1. Zleceniodawca usługi

2. Charakter grupy odbiorców

3. Zakres świadczonych usług

4. Ukierunkowanie usługi

 

1. Zleceniodawca usługi outplacementu

 • Korporacyjny – jest zamawiany i finansowany przez firmę prowadzącą restrukturyzację 
 • Prywatny – jest zamawiany i finansowany przez osobę prywatną

 

2. Charakter grupy odbiorców outplacemtu

 • Indywidualny – ukierunkowany na indywidualną pracę z konkretnym uczestnikiem firmy 
 • Grupowy – przeznaczony dla jednorodnych grup zawodowych - pracowników zwalnianych z jednej firmy
 • Mieszany – obejmujący zarówno spotkania indywidualne, jak również zajęcia grupowe
 • Grupowy publiczny – obejmujący zajęcia grupowe dla osób będących pracownikami różnych firm
 • Executive/Top Menagement – przygotowany specjalnie pod kątem potrzeb menedżerów oraz specjalistów wyższego szczebla


3. Zakres i czas świadczonych usług outplacemntu

 • Pełny – trwający aż do momentu uzyskania ponownego zatrudnienia przez uczestnika
 • Ograniczony czasowo – obejmujący z góry ustalony przedział czasowy i zestaw usług
 • Kafeteryjny – oferowany klientowi zamawiającemu jako zestaw usług do wyboru, z których klient wybiera te elementy, które uważa za konieczne
 • Just-in-time – konsultacje z doradcą są inicjowane przez samego uczestnika, w nagłych przypadkach lub na miarę potrzeb.

 

4. Ukierunkowanie usługi outplacementu

 • Pełny – obejmujący pełny proces wsparcia uczestnika, od doradztwa zawodowego poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu rynku pracy, po szkolenia uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje oraz pośrednictwo pracy
 • Zorientowany na zmianę postaw i rozwój umiejętności – główny nacisk kładziony jest na wykształcenie motywacji do działania - zmianę postaw uczestników z pasywnej na aktywną, wzrost zatrudnialności. Zazwyczaj nie obejmuje pośrednictwa pracy, poszukiwanie zatrudnienia pozostaje w gestii uczestników programu.
 • Zorientowany na rynek pracy – główny nacisk kładziony jest na poszukiwanie nowych pracodawców, tworzenie banku ofert pracy oraz kojarzenie odbiorców programu z pracodawcami
 • Zorientowany na przekwalifikowanie zawodowe – stosowany zazwyczaj w przypadku konieczności zmiany zawodu, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji – koncentruje się na określeniu predyspozycji i motywacji uczestnika, a następnie wyborze kierunku przekwalifikowania lub uzupełnienia kwalifikacji
 • Zorientowany na rozwój przedsiębiorczości – obejmujący pracę z uczestnikami zainteresowanymi podjęciem własnej działalności gospodarczej


Pro-Inwest realizuje programy outplacementu we wszystkich w/w zakresach w zależności od potrzeb i możliwości klientów.
Dysponujemy w pełni przygotowaną i profesjonalną kadrą doradców zawodowych, psychologów i pośredników pracy.